ПРОГРАМІСТ ЗА ТРУДОВИМ ДОГОВОРОМ ТА ЙОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНУ ПРОГРАМУ

Права програміста

У попередній статті, ми розглядали питання належності майнових прав на комп’ютерну програму в ситуації коли програміст працює на ІТ компанію на підставі цивільно-правового договору, наприклад, договору про надання послуг, та не є штатним працівником ІТ компанії.

Тема цієї статті присвячена майновим правам програміста на комп’ютерну програму у випадку коли він знаходиться у штаті ІТ компанії та здійснює розробку програмного забезпечення на підставі трудового договору.

У відповідності до ч. 2 ст. 429 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

Із наведеного вище випливає, що програміст та ІТ компанія, у штаті якої він працює, володіють майновими правами на створений програмний продукт спільно, якщо інше не встановлено договором між ними. Однак не все так просто у нашому буремному українському законодавстві.

Окрім книги четвертої Цивільного кодексу України відносини у сфері авторського права взагалі, та права на комп’ютерну програму зокрема, регулюються Законом України «Про авторське право і суміжні права». Вказаний закон встановлює таке поняття як службовий твір, тобто твір, створений автором (читаємо програмістом) у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

В свою чергу частиною другою ст. 16 вказаного закону встановлено, що  виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Таким чином ми маємо два чинні законодавчі акти, положення яких з одного і того ж питання суперечать одне одному. Виходить, що Цивільний кодекс України залишає за програмістом частину майнових прав, а закон залишає його без таких.

Як вирішити проблему, що склалася та знайти вихід із вказаної ситуації? Слід нагадати, що і положення ст. 429 Цивільного кодексу України і положення ст. 16 Законом України «Про авторське право і суміжні права», які наведені вище, є обов’язковими лише в тому випадку якщо інше не встановлено договором між працівником та роботодавцем, тобто програмістом та ІТ компанією.

Відтак, якщо ви менеджер ІТ компанії, вам слід переконатись, що у тексті вашого трудового договору наявне положення про те, що всі майнові прав на комп’ютерну програму створену програмістом найнятим у штат належать виключно ІТ компанії. Якщо ж ви програміст і зацікавлені на збереженні за собою певних майнових прав на створене вами програмне забезпечення з метою подальшого використання, вам слід при прийомі на роботу наполягати на включення до тексту трудового договору положення про залишення за вами частини майнових прав інтелектуальної власності на розроблену комп’ютерну програму.

В свою чергу адвокати SM Partners радо допоможуть вам розібратись у правових нюансах законодавства про інтелектуальну власність і нададуть наступні послуги у цій сфері:

  1. Підготовка шаблонних трудових договорів із програмістами на розробку програмного забезпечення.
  2. Аналіз та надання консультацій щодо вже укладених договорів між ІТ компанією та розробником.
  3. Консультування зі спірних або потенційно спірних ситуацій з приводу використання створених комп’ютерних програм.